Geen CentrumFit Sportgala in 2022

In januari 2022 zal er helaas geen Sportgala georganiseerd kunnen worden in Etten-Leur. Dat heeft de werkgroep Sportgala na overleg met de Sportjury onlangs besloten.

Een drietal redenen liggen er aan dit besluit ten grondslag.
Zo is Nieuwe Nobelaer voor het organiseren van evenementen vanwege de verhuizing naar het nieuwe gebouw tot zeker eind maart niet beschikbaar. Een goed alternatief is in Etten-Leur niet voor handen, zo is de organisatie van het Sportgala van mening.
Daarnaast zijn er in 2021 vanwege de Corona beperkende maatregelen ook onvoldoende sportieve prestaties op niveau geleverd welke voor de diverse verkiezingen van sportvrouw, sportman, sportploeg en sporter met een beperking beoordeeld zouden kunnen worden. De diverse competities en wedstrijden hebben voor een heel groot deel van het jaar 2021 stil gelegen. Weliswaar zijn er op professioneel niveau enkele belangrijke prestaties geleverd (denk bv aan die van kunstrijdster Lindsay van Zundert), maar op amateurniveau hebben er nauwelijks volwaardige wedstrijden en afgeronde competities plaatsgevonden.

Een laatste reden zijn de huidige Corona ontwikkelingen. Dat maakt het uiterst onzeker of er zo wie zo een evenement van de grootte van het Sportgala georganiseerd zou kunnen worden.

Al met al helaas voldoende argumenten om ook in 2022 af te zien van het organiseren van een Sportgala.
De werkgroep en de jury hopen in 2023 de draad weer op te kunnen pakken.

Please follow and like us: